QUáN BụI ORIGINAL

QUáN BụI ORIGINAL Traditional Vietnamese Dining

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 36 022 241


Quán Bụi Original

Lầu 1, 39 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
08:30 - 21:55
Thứ Ba
08:30 - 21:55
Thứ Tư
08:30 - 21:55
Thứ Năm
08:30 - 21:55
Thứ Sáu
08:30 - 21:55
Thứ Bảy
08:30 - 21:55
Chủ Nhật
08:30 - 21:55