QUáN BụI ORIGINAL

Contactinformation


Quán Bụi Original

Lầu 1, 39 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
08:30 - 21:55
Thứ Ba
08:30 - 21:55
Thứ Tư
08:30 - 21:55
Thứ Năm
08:30 - 21:55
Thứ Sáu
08:30 - 21:55
Thứ Bảy
08:30 - 21:55
Chủ Nhật
08:30 - 21:55